Yhteenveto
heinä-syyskuusta 2016
(vertailukausi 1.7.–30.9.2015)

  • Liikevaihto oli 84,6 (93,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui vuokra-asuntokannan myynneistä.
  • Tulos ennen veroja oli 49,0 (42,9) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 12,4 (5,3) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
  • Nettovuokratuotto oli 55,9 (57,3) miljoonaa euroa, joka on 66,1 (61,5) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa laskivat vuokra-asuntokannan myynnit.
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 97,8 (97,8) prosenttia.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 519,5 (44,2) miljoonaa euroa.


Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki