Keskeiset tunnusluvut

VVO-konserni

7-9/2016

7-9/2015

1-9/2016

1-9/2015

1-12/2015

Liikevaihto, M€

84,6

93,1

266,8

276,3

370,9

Nettovuokratuotto, M€

55,9

57,3

172,4

170,5

227,4

% liikevaihdosta

66,1

61,5

64,6

61,7

61,3

Tulos ennen veroja, M€

49,0

42,9

154,4

167,3

224,7

Osakekohtainen tulos, €

5,27

4,86

16,80

18,09

24,23

Osakekohtainen omapääoma, €

  

233,93

228,57

234,85

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

  

9,6

10,9

10,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

  

7,0

7,7

7,6

Omavaraisuusaste, %

  

39,5

41,2

41,1

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,8

97,8

97,2

97,5

97,6

Bruttoinvestoinnit, M€

519,5

44,2

609,4

159,2

235,0

Sijoituskiinteistöt, M€

  

4 127,5

3 907,9

3 999,2

Korollinen vieraspääoma, M€

  

1 984,8

1 888,4

1 494,6

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

290

363

356

      

Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja.

Liikevaihto

M€20122013201420151-9/20151-9/2016
Liikevaihto335,4346,6356,5370,9276,3266,8

Tulos ennen veroja

M€20122013201420151-9/20151-9/2016
Tulos ennen veroja62,575,9146,5224,7167,3154,4
 

Nettovuokratuotto (Lumo-liiketoiminta)

M€20122013201420151-9/20151-9/2016
Nettovuokratuotto (Lumo-liiketoiminta)96,3101,7111,8134,693,2144,3

Taloudellinen vuokrausaste

%20122013201420151-9/20151-9/2016
Taloudellinen vuokrausaste98,798,598,197,697,597
 

Omavaraisuusaste

%20122013201420151-9/20151-9/2016
Omavaraisuusaste38,841,340,041,141,239,5

Oma pääoma

€/ osake20122013201420151-9/20151-9/2016
Oma pääoma178,60209,20213,30234,85228,57233,93
 

Arvonkehitys

M€20122013201420151-9/20151-9/2016
Käypä arvo3 120,03 351,13 708,83 999,23 907,94 127,5

Liiketoiminta 30.09.2016

Lumo-liiketoiminta 31 06031 060
VVO-liiketoiminta 3 8663 866
 

Bruttoinvestoinnit ja myydyt sijoituskiinteistöt

M€2012201320142015*1-9/20151-9/2016
Bruttoinvestoinnit74,8223,2200,5235,0153,9609,4
Myydyt sijoituskiinteistöt-12,0-16,0-28,8-14,9-7,2-548,9

*Bruttoinvestointien laskentatapaa muutettu. Aikaisemmin esitetty rahavirran bruttoinvestoinnit, 31.12.2015 alkaen suoriteperusteiset investoinnit.

Liiketoiminta 30.09.2015

Lumo-liiketoiminta 24 48124 481
VVO-liiketoiminta 16 41816 418
 

 

 

 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki