Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

M €

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajien osuus  yhteensä

Määräys- vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016

58,0

35,8

-32,6

17,9

1 659,4

1 738,5

0,6

1 739,1

Laaja tulos

               
 

 Rahavirran suojaus

   

-27,9

   

-27,9

 

-27,9

 

 Myytävissä olevat rahavarat

   

0,4

   

0,4

 

0,4

 

 Tilikauden tulos

       

124,3

124,3

0,0

124,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

-27,5

0,0

124,3

96,8

0,0

96,8

Liiketoimet omistajien kanssa

               

Osingonjako

       

-103,6

-103,6

 

-103,6

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

-103,6

-103,6

0,0

-103,6

Omistusosuuksien muutokset

           

-0,6

-0,6

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

-27,5

0,0

20,7

-6,8

-0,6

-7,4

Oma pääoma 30.9.2016

58,0

35,8

-60,1

17,9

1 680,1

1 731,7

0,0

1 731,7

                   
                   

M €

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajien osuus  yhteensä

Määräys- vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Laaja tulos

               
 

 Rahavirran suojaus

   

2,4

   

2,4

 

2,4

 

 Myytävissä olevat rahavarat

   

-1,1

   

-1,1

 

-1,1

 

 Tilikauden tulos

       

133,9

133,9

0,1

134,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

1,3

0,0

133,9

135,2

0,1

135,3

Liiketoimet omistajien kanssa

               

Osingonjako

       

-22,2

-22,2

 

-22,2

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,2

-22,2

0,0

-22,2

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

1,3

0,0

111,7

113,0

0,1

113,1

Oma pääoma 30.9.2015

58,0

35,8

-33,7

17,9

1 614,0

1 692,0

0,6

1 692,5

                   
                   

M €

Osakepääoma

Ylikurssi-rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajien osuus  yhteensä

Määräys- vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Laaja tulos

               
 

Rahavirran suojaus

   

3,7

   

3,7

 

3,7

 

Myytävissä olevat rahavarat

   

-1,3

   

-1,3

 

-1,3

 

Tilikauden tulos

       

179,3

179,3

0,1

179,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

2,4

0,0

179,3

181,7

0,1

181,8

Liiketoimet omistajien kanssa

               
 

Osingonjako

       

-22,2

-22,2

 

-22,2

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,2

-22,2

0,0

-22,2

Oman pääoman muutokset yhteensä

   

2,4

 

157,1

159,5

0,1

159,6

Oma pääoma 31.12.2015

58,0

35,8

-32,6

17,9

1 659,4

1 738,5

0,6

1 739,1

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki