Konsernin tuloslaskelma, IFRS

M €

Liite

7-9/2016

7-9/2015

1-9/2016

1-9/2015

1-12/2015

Liikevaihto

 

84,6

93,1

266,8

276,3

370,9

Kiinteistöjen ylläpitokulut

 

-18,4

-21,8

-67,0

-71,2

-97,0

Korjaukset

 

-10,2

-14,0

-27,4

-34,5

-46,5

Nettovuokratuotto

 

55,9

57,3

172,4

170,5

227,4

Hallinnon kulut

 

-8,6

-9,0

-26,0

-29,4

-39,7

Liiketoiminnan muut tuotot

 

0,4

0,5

1,7

1,4

2,1

Liiketoiminnan muut kulut

 

0,2

-0,1

-2,5

-0,4

-0,4

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

 

6,6

0,0

-20,3

1,4

2,7

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

3

12,4

5,3

68,6

52,5

70,3

Poistot ja arvonalentumiset

 

-0,3

-0,3

-0,9

-0,9

-1,2

Liikevoitto

 

66,5

53,6

193,0

195,2

261,2

Rahoitustuotot

 

0,5

0,3

1,3

6,9

7,8

Rahoituskulut

 

-18,0

-11,1

-40,0

-34,9

-44,8

Rahoitustuotot ja -kulut

 

-17,4

-10,8

-38,6

-27,9

-37,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

Voitto ennen veroja

 

49,0

42,9

154,4

167,3

224,7

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

 

-6,3

-3,6

-26,1

-10,7

-22,1

Laskennallisten verojen muutos

 

-3,7

-3,3

-4,0

-22,6

-23,2

Tilikauden voitto

 

39,0

36,0

124,4

134,0

179,4

             

Tilikauden voiton jakautuminen

           

Emoyhtiön omistajille

 

39,0

36,0

124,3

133,9

179,3

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

             

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

           

laskettu osakekohtainen tulos

           

Laimentamaton, €

 

5,27

4,86

16,80

18,09

24,23

Laimennusvaikutuksella oikaistu, €

 

5,27

4,86

16,80

18,09

24,23

             

Osakkeita keskimäärin, M kpl

     

7,4

7,4

7,4

             

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

           

M €

 

7-9/2016

7-9/2015

1-9/2016

1-9/2015

1-12/2015

Tilikauden voitto

 

39,0

36,0

124,4

134,0

179,4

Muut laajan tuloksen erät

           

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin

           

tulosvaikutteisiksi

           

Rahavirran suojaukset

 

-4,4

-6,6

-34,9

2,8

4,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

0,2

-0,2

0,5

-1,2

-1,6

Laskennalliset verot edellisistä

 

0,8

1,4

6,9

-0,3

-0,6

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin

           

tulosvaikutteisiksi

 

-3,3

-5,4

-27,5

1,3

2,4

             

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

35,7

30,6

96,8

135,3

181,8

             

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

           

Emoyhtiön omistajille

 

35,7

30,6

96,8

135,2

181,7

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

             
             
 

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki