Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

M €                                                          

1-9/2016

1-9/2015

1-12/2015

Liiketoiminnan rahavirta

     

Tilikauden tulos

124,4

134,0

179,4

Oikaisut                                                      

22,9

7,7

9,0

Käyttöpääoman muutokset

-19,5

-7,7

0,0

Maksetut korot

-29,3

-34,1

-42,4

Saadut korot

0,4

0,5

0,6

Muut rahoituserät

-0,8

-0,3

-0,5

Maksetut verot

-28,6

-21,2

-24,8

Liiketoiminnan nettorahavirta

69,4

78,9

121,3

       

Investointien rahavirta

     

Investoinnit sijoituskiinteistöihin

-345,6

-158,9

-230,9

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-0,1

-0,3

-0,5

Sijoituskiinteistöjen myynnit

84,4

8,5

15,4

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

0,0

   

Osakkuusyritysosuuksien myynnit

0,6

0,0

0,0

Rahoitusvarojen hankinnat

-13,0

-13,0

-39,0

Rahoitusvarojen luovutustulot

5,2

27,4

53,7

Myönnetyt pitkäaikaiset lainat

-0,4

0,0

-0,2

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

0,1

0,5

0,5

Saadut korot ja osingot investoinneista

0,3

1,1

1,3

Investointien nettorahavirta

-268,4

-134,8

-199,8

       

Rahoituksen rahavirta

     

Pitkäaikaisten lainojen nostot

232,6

145,6

195,9

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-92,5

-110,5

-134,2

Lyhytaikaisten lainojen nostot

316,2

151,4

252,3

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-232,3

-148,6

-209,1

Maksetut osingot

-37,0

-22,2

-22,2

Rahoituksen nettorahavirta

187,0

15,7

82,7

       

Rahavarojen muutos

-12,0

-40,2

4,2

       

Rahavarat kauden alussa

118,6

114,4

114,4

Rahavarat kauden lopussa *)

106,6

74,2

118,6

  *) 31.12.2015 sisältää Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat 2,6M €

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki