Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiökokous päätti 15.9.2016 hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa lisäosinkoa 9 euroa osakkeelta eli 66 623 040 euroa ja että osinko maksetaan 31.10.2016. Lisäosinko perustuu siihen, että konserni on luopunut pitkien rajoitusten liiketoiminnasta ja lisäosinkona palautettiin sanottuun liiketoimintaan aikanaan sijoitetut varat.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki