Toimintaympäristö

Yleinen toimintaympäristö

Euroalueen talous on jatkanut toipumistaan. Brexit-äänestys ei oleellisesti muuttanut kehityssuuntaa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Yhdysvaltojen talous kehittyi maltillisesti.

Suomessa talous on heikossa kasvussa. Vienti ja teollisuustuotanto eivät ole elpyneet merkittävästi. Kotitalouksien ja yritysten luottamus on vahvistunut. Tämä näkyi muun muassa omistusasuntojen kysynnässä ja rakennusinvestoinneissa.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat hieman koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat muuta maata enemmän.

Toimialan toimintaympäristö

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kasvukeskuksissa. Erot eri alueiden välillä kuitenkin kasvoivat, ja joillakin alueilla kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa. Suurin kysyntä kohdistui pienimpiin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin. Vuokrien nousu hidastui.

Uuden tarjonnan painopiste oli vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Omistusasuntotuotannon markkinatilanne helpotti urakkahankkeiden neuvotteluja vuokra-asuntojen rakennuttamisessa. Kaupungistumisen jatkuminen näkyy kerrostalorakentamisen määrän nousuna kasvukeskuksissa.

Hidas kaavoitus ja pula rakentamiskelpoista maasta ovat edelleen toiminnan pullonkauloja.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki