Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 4 385,2 (4 109,4) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 1 731,7 (1 692,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 39,5 (41,2) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 233,93 (228,57) euroa. Lumo-liiketoiminnan omavaraisuusaste oli 38,8 (45,2) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 9,6 (10,9) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 7,0 (7,7) prosenttia.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 106,6 (74,2) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli katsauskaudella hyvä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli katsauskauden lopussa liikkeellä 193,2 (67,9) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla on 100 miljoonan euron sitovat luottolimiitit ja viiden miljoonan euron ei-sitova luottolimiitti, jotka olivat katsauskauden lopussa käyttämättä.

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 1 984,8 (1 888,4) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisia lainoja oli 1 560,2 (1 054,1) miljoonaa euroa. Konsernin luototusaste katsauskauden päättyessä oli 47,7 (47,9) prosenttia.

Lainakannan keskikorko oli 2,1 (2,3) prosenttia sisältäen korkojohdannaiset. Lainojen keskimaturiteetti katsauskauden lopussa oli 5,5 (10,2) vuotta.

VVO Kodit Oy allekirjoitti 29.3.2016 Swedbank AB:n kanssa sopimuksen 100 miljoonan euron vakuudellisesta viisivuotisesta lainasta. VVO Kodit Oy allekirjoitti toisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 120 miljoonan euron vakuudelliset luottosopimukset: Aktia Pankki Oyj:n kanssa allekirjoitettiin 50 miljoonan euron seitsemänvuotinen laina. Danske Bank Oyj:n kanssa solmittiin 20 miljoonan euron ja Svenska Handelsbanken AB (julk) kanssa 50 miljoonan euron suuruiset 10-vuotiset lainat.

Sopimuksien keskeiset ehdot vastaavat VVO-konsernin muiden luottosopimusten ehtoja.


Loan to Value

%20122013201420151-9/20151-9/2016
Konserni50,050,349,442,847,947,7
Lumo-liiketoiminta39,141,541,742,743,447,7

Lainojen erääntyminen

Vuosi20162017201820192020202120222023202420252026-
Pääoma162,8245,383,9315,9275,3176,360,096,2103,5135,4330,2
 

Velkasalkun rakenne 30.09.2016

M€30.09.2016
Vuosimaksu 64,5 M€64,5
Markkina 1 367,0 M€1 367,0
Korkotuki 349,6 M€349,6
Yritystodistus 193,2 M€193,2
Muut 10,5 M€10,5

 

 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki