Liiketoiminta

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 4,1 (3,9) miljardia euroa. VVO-konserni omisti katsauskauden lopussa 34 926 (40 899) vuokra-asuntoa.

Asuntovuokrausliiketoiminnan erityispiirteenä on liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus, mikä tukee toiminnan kehittämisedellytyksiä. Yrityksen liiketoiminnan luonne, vahva taloudellinen asema ja tuloksentekokyky mahdollistavat investoinnit erilaisissa suhdannetilanteissa.

ARA teki 16.6.2016 päätöksen VVO-konsernin ja Y-Säätiön omistaman Kiinteistö Oy M2-Kodit välisessä kaupassa. Kaupan ensimmäinen vaihe toteutettiin 31.3.2016 ja toinen vaihe 20.6.2016. Kauppahintaa korotetaan myöhemmin muutoksenhaun seurauksena.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki