Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Konsernin nettovuokratuotto oli 172,4 (170,5) miljoonaa euroa, joka on 64,6 (61,7) prosenttia liikevaihdosta. Lumo-nettovuokratuotto oli 144,3 (93,2) miljoonaa euroa. VVO-nettovuokratuotto oli 29,0 (79,1) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 154,4 (167,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 68,6 (52,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä luovutusvoittoja ja -tappioita -20,3 (1,4) miljoonaa euroa. Hyvä tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, alhaisiin rahoituskuluihin, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen ja ylläpitokulujen hallintaan.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -38,6 (-27,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy -10,3 (-0,0) miljoonaa euroa johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki