Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

VVO-yhtymä Oyj laski liikkeeseen uuden 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 17.10.2016. Vakuudellisen joukkovelkakirjalainan laina-aika on 7 vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko 1,625 prosenttia. Joukkovelkakirjalainan pääasiallisena vakuutena on Suomessa sijaitsevia asuinkiinteistöjä. Transaktio kiinnosti laajasti sijoittajia Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja se ylimerkittiin selvästi. Yli 40 sijoittajaa merkitsi joukkovelkakirjalainaa. Joukkovelkakirjalainalla rahoitetaan kasvuinvestointeja. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssiin 21.10.2016.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on 20.10.2016 tekemällään oikaisupäätöksellä korottanut 8 571 asunnon myynnin luovutuskorvausta 9,7 miljoonalla eurolla. Päätöksellä on 9,7 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus, jonka yhtiö kirjaa kaudelle 1.10.–31.12.2016.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki