Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 678 (382) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 415 (1 199) vapaarahoitteista asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista 1 233 (820) sijaitsee Helsingin seudulla ja 182 (379) Suomen muissa kasvukeskuksissa.

1 415

 

vapaarahoitteista vuokra-asuntoa rakenteilla

 

VVO-konserni osti katsauskaudella 2 274 (40) asuntoa ja myi katsauskauden aikana 8 862 (244) asuntoa.

Katsauskaudella valmistui 452 (310) uutta asuntoa. Vuoden loppuun mennessä arvioidaan valmistuvan 567 (736) asuntoa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 609,4 (159,2) miljoonaa euroa. Korjauskulut ja ajanmukaistamisinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 51,0 (61,6) miljoonaa euroa, joista ajanmukaistamisinvestointien osuus oli 23,6 (27,2) miljoonaa euroa. Lumo-liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 609,2 (152,6) ja VVO-liiketoiminnan 0,2 (6,6) miljoonaa euroa.

609,4

 

miljoonan euron bruttoinvestoinnit

 

Sitovia hankintasitoumuksia oli katsauskauden päättyessä yhteensä 358,2 (268,7) miljoonan euron arvosta. Hankintasitoumuksilla rakennutetaan 2 473 uutta asuntoa, joista 1 415 oli rakenteilla katsauskauden päättyessä.

VVO-konserniin kuuluva VVO Kodit Oy osti 4.7.2016 ICECAPITAL Housing Fund II rahaston. Rahasto omistaa 2 274 vuokra-asuntoa. Ostetut asunnot ovat markkinaehtoisia ja valtaosa niistä sijaitsee Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä Tampereella. Lisäksi 30.9.2016 hankittiin kiinteistökehityskohde Helsingin ydinkeskustasta.

VVO Kodit Oy allekirjoitti esisopimuksen Rakennus Omera Oy:n ja e-House Oy:n kanssa koskien Helsingin Ristiretkeläisenkatu 19 koko osakekantaa, minkä johdosta rakentuu 30 uutta Lumo-vuokra-asuntoa. VVO Kodit Oy ja Lehto Group Oyj tekivät yhteistyösopimuksen yli 100 vuokra-asunnon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle. Lisäksi Peab ja VVO-konserni allekirjoittivat sopimuksen kahden vapaarahoitteisen vuokrakerrostalon eli 190 vuokra-asunnon ja pysäköintilaitoksen rakentamisesta Espoon Marinkallioon.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki