Vakuudet ja vastuusitoumukset

M €

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

   

ja pantteja

1 796,9

1 823,2

1 849,7

Annetut kiinnitykset

2 175,8

2 501,9

2 551,5

Pantatut osakkeet*)

357,5

213,6

213,6

Pantatut vakuudet yhteensä

2 533,4

2 715,5

2 765,1

    

Muut annetut vakuudet

   
    

Annetut kiinnitykset

5,8

12,9

12,8

Annetut takaukset**)

499,7

367,3

433,3

Muut annetut vakuudet yhteensä

505,5

380,30

446,1

    

Muut vastuut

M€

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Uudistuotanto

338,2

247,9

253,9

Peruskorjaukset

20,0

20,8

22,5

Yhteensä

358,2

268,7

276,4

    

*) Annetut kiinnitykset ja pantatut osakkeet koskevat osittain samoja vakuuskohteita.

**) Annetut takaukset ovat pääasiassa konserniyhtiöiden ottamien velkojen vakuudeksi annettuja omavelkaisia takauksiaja näille lainoille on annettu vakuudeksi myös kiinnityksiä.

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki