Tunnusluvut


VVO-konserni

7-9/2016

7-9/2015

1-9/2016

1-9/2015

1-12/2015

Liikevaihto, M€

84,6

93,1

266,8

276,3

370,9

Nettovuokratuotto, M€

55,9

57,3

172,4

170,5

227,4

% liikevaihdosta

66,1

61,5

64,6

61,7

61,3

Tulos ennen veroja, M€

49,0

42,9

154,4

167,3

224,7

Osakekohtainen tulos, €

5,27

4,86

16,80

18,09

24,23

Osakekohtainen omapääoma, €

  

233,93

228,57

234,85

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

  

9,6

10,9

10,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

  

7,0

7,7

7,6

Loan to Value, %

  

47,7

47,9

42,8

Omavaraisuusaste, %

  

39,5

41,2

41,1

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,8

97,8

97,2

97,5

97,6

Bruttoinvestoinnit, M€

519,5

44,2

609,4

159,2

235,0

Sijoituskiinteistöt, M€

  

4 127,5

3 907,9

3 999,2

Korollinen vieraspääoma, M€

  

1 984,8

1 888,4

1 494,6

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

290

363

356

      

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki