Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Oman pääoman tuotto, % =

Voitto/tappio verojen jälkeen

x 100

  

Oma pääoma, kauden keskiarvo

 
    
 

Sijoitetun pääoman tuotto, % =

Voitto/tappio ennen veroja + Rahoituskulut

x 100

  

Taseen loppusumma - Korottomat velat, kauden keskiarvo

 
    
 

Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma

x 100

  

Taseen loppusumma - Saadut ennakot

 
    
 

Osakekohtainen tulos, € =

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

 
  

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

 
    
 

Osakekohtainen oma pääoma, € =

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 
  

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

 
    
 

Loan to Value, % =

Oikaistu korollinen vieraspääoma

x 100

 

Sijoituskiinteistöt + Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

  
    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki