Segmentti-informaatio

M €

Lumo

1-9/2016

VVO

1-9/2016

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni

1-9/2016

Vuokratuotot

212,7

52,6

0,3

265,6

Muut kiinteistöjen tuotot

1,3

0,3

-0,3

1,2

Sisäinen liikevaihto

0,9

0,1

-1,0

0,0

Liikevaihto

214,8

53,0

-1,0

266,8

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-51,5

-15,6

0,1

-67,0

Korjaukset

-19,0

-8,4

0,0

-27,4

Nettovuokratuotto

144,3

29,0

-0,9

172,4

Hallinnon kulut

-21,1

-5,8

0,9

-26,0

Liiketoiminnan muut tuotot

1,4

0,3

0,0

1,7

Liiketoiminnan muut kulut

-0,1

-2,5

0,0

-2,5

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja

       

-tappiot

-1,3

-19,7

0,7

-20,3

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja

       

tappiot

0,1

0,0

0,0

0,1

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

68,5

0,0

0,0

68,6

Poistot ja arvonalentumiset

-0,9

0,0

0,0

-0,9

Liikevoitto

190,9

1,4

0,7

193,0

Rahoitustuotot

     

1,3

Rahoituskulut

     

-40,0

Rahoitustuotot ja -kulut

     

-38,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

     

0,0

Tulos ennen veroja

     

154,4

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

     

-26,1

Laskennallisten verojen muutos

     

-4,0

Tilikauden voitto

     

124,4

         

Investoinnit

609,2

0,2

0,0

609,4

         

Sijoituskiinteistöt

3 992,4

134,2

0,9

4 127,5

Osuudet osakkuusyrityksistä

1,0

0,0

0,0

1,0

Rahavarat

22,8

83,9

0,0

106,6

Muut varat

157,0

99,8

-106,9

149,9

Varat yhteensä

4 173,2

317,9

-106,0

4 385,2

         

Korolliset velat

1 917,8

171,1

-104,1

1 984,8

Muut velat

636,3

34,1

-1,7

668,7

Velat yhteensä

2 554,0

205,2

-105,8

2 653,5

         
         
         

M €

Lumo

1-9/2015

VVO

1-9/2015

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni

1-9/2015

Vuokratuotot

137,0

136,6

1,6

275,2

Muut kiinteistöjen tuotot

1,5

0,9

-1,4

1,0

Sisäinen liikevaihto

2,9

0,4

-3,4

0,0

Liikevaihto

141,4

138,0

-3,2

276,3

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-35,7

-36,9

1,3

-71,2

Korjaukset

-12,6

-21,9

0,0

-34,5

Nettovuokratuotto

93,2

79,1

-1,8

170,5

Hallinnon kulut

-16,2

-16,2

3,0

-29,4

Liiketoiminnan muut tuotot

0,7

1,8

-1,1

1,4

Liiketoiminnan muut kulut

-0,3

-0,2

0,2

-0,4

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja

       

-tappiot

0,9

0,6

0,0

1,4

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

14,0

38,4

0,0

52,5

Poistot ja arvonalentumiset

-0,9

0,0

0,0

-0,9

Liikevoitto

91,4

103,6

0,3

195,2

Rahoitustuotot

     

6,9

Rahoituskulut

     

-34,9

Rahoitustuotot ja -kulut

     

-27,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

     

0,0

Voitto ennen veroja

     

167,3

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

     

-10,7

Laskennallisten verojen muutos

     

-22,6

Tilikauden voitto

     

134,0

         

Investoinnit

147,6

6,2

0,0

153,9

         

Sijoituskiinteistöt

2 959,2

948,3

0,4

3 907,9

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

0,0

3,5

Rahavarat

27,0

47,1

0,0

74,2

Muut varat

198,5

23,2

-97,9

123,8

Varat yhteensä

3 185,6

1 021,3

-97,5

4 109,4

       

4 109,4

Korolliset velat

1 296,9

682,4

-91,0

1 888,4

Muut velat

451,2

79,6

-2,3

528,5

Velat yhteensä

1 748,1

762,0

-93,2

2 416,8

         

M €

Lumo

1-12/2015

VVO

1-12/2015

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni

1-12/2015

Vuokratuotot

203,3

164,4

1,9

369,6

Muut kiinteistöjen tuotot

1,9

1,0

-1,6

1,4

Sisäinen liikevaihto

3,6

0,4

-3,9

0,0

Liikevaihto

208,8

165,8

-3,6

370,9

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-53,5

-44,9

1,4

-97,0

Korjaukset

-20,6

-25,9

0,0

-46,5

Nettovuokratuotto

134,6

94,9

-2,2

227,4

Hallinnon kulut

-24,1

-18,9

3,3

-39,7

Liiketoiminnan muut tuotot

1,3

1,9

-1,1

2,1

Liiketoiminnan muut kulut

-0,4

-0,2

0,2

-0,4

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja

       

-tappiot

2,2

0,6

0,0

2,7

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

32,7

38,4

-0,8

70,3

Poistot ja arvonalentumiset

-1,2

0,0

0,0

-1,2

Liikevoitto

145,1

116,7

-0,6

261,2

Rahoitustuotot

     

7,8

Rahoituskulut

     

-44,8

Rahoitustuotot ja -kulut

     

-37,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

     

0,6

Tulos ennen veroja

     

224,7

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

     

-22,1

Laskennallisten verojen muutos

     

-23,2

Tilikauden voitto

     

179,4

         

Investoinnit

228,1

6,9

-0,1

235,0

         

Sijoituskiinteistöt

3 331,7

133,1

0,2

3 464,9

Osuudet osakkuusyrityksistä

1,0

0,0

0,0

1,0

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat

0,0

541,0

0,0

541,0

Rahavarat

14,9

101,2

0,0

116,0

Muut varat

213,5

81,3

-181,7

113,1

Varat yhteensä

3 561,2

856,5

-181,6

4 236,1

         

Korolliset velat

1 435,1

235,2

-175,7

1 494,6

Myytävänä olevat pitkäaikaiset velat

0,0

467,1

0,0

467,1

Muut velat

500,7

39,8

-5,1

535,4

Velat yhteensä

1 935,7

742,1

-180,8

2 497,1

         
         

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki