Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot

    

30.9.2016

   

M€

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

 
        

Rahoitusvarat

      

Käypään arvoon arvostettavat

      
 

Korkojohdannaissaamiset

0,4

-

0,4

-

0,4

 
 

Sähköjohdannaissaamiset

0,2

0,2

-

-

0,2

 
 

Myytävissä olevat sijoitukset

42,2

39,7

2,0

0,6

42,3

 
        

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

      
 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

2,0

0,0

2,0

-

2,0

 
 

Lainat ja muut saamiset

19,2

19,2

-

-

19,2

 
 

Myyntisaamiset

4,2

   

4,2

 
        

Rahoitusvelat

      

Käypään arvoon arvostettavat

      
 

Korkojohdannaisvelat

-94,5

-

-94,5

-

-94,5

 
 

Sähköjohdannaisvelat

-0,9

-0,9

-

-

-0,9

 
        

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

      
 

Muut korolliset velat

1 885,2

-

1 885,6

-

1 885,6

 
 

Joukkovelkakirjalaina

99,7

-

100,0

-

100,0

 
 

Ostovelat

9,5

   

9,5

 
        
    

31.12.2015

   

M€

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

 
        

Rahoitusvarat

      

Käypään arvoon arvostettavat

      
 

Korkojohdannaissaamiset

1,9

-

1,9

-

1,9

 
 

Sähköjohdannaissaamiset

0,8

0,8

-

-

0,8

 
 

Myytävissä olevat sijoitukset

29,7

27,3

2,0

0,5

29,7

 
        

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

      
 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

6,2

2,0

4,2

-

6,2

 
 

Lainat ja muut saamiset

19,0

19,0

-

-

19,0

 
 

Myyntisaamiset

3,6

   

3,6

 
        

Rahoitusvelat

      

Käypään arvoon arvostettavat

      
 

Korkojohdannaisvelat

-50,3

-

-50,3

-

-50,3

 
 

Sähköjohdannaisvelat

-2,0

-2,0

-

-

-2,0

 
        

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

      
 

Muut korolliset velat

1395,0

-

1395,0

-

1395,0

 
 

Joukkovelkakirjalaina

99,6

-

100,0

-

100,0

 
 

Ostovelat

10,6

   

10,6

 
        

Lainojen käypä arvo on sama kuin lainojen nimellisarvo. Kauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen välillä.

 
        

Rahoitusvarat ja -velat, jotka arvostetaan käypään arvoon, luokitellaan kolmelle käyvän arvon hierarkian tasolle arvostusmenetelmien luotettavuuden mukaisesti:

        

Taso 1: Instrumentin käypä arvo perustuu täysin samanlaisten instrumenttien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

 
        

Taso 2: Saman ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta, joka voi kuitenkin olla johdettu suoraan tai epäsuoraan noteeratuista markkinatiedoista.

  
  
        

Taso 3: Instrumentille ei ole olemassa aktiivista markkinaa, käypä arvo ei ole luotettavasti johdettavissa ja käyvän arvon määrityksessä on käytetty syöttötietoja, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

 
 
        

Taso 3 täsmäytyslaskelma

      

Myytävissä olevat sijoitukset

      
        

M€

30.9.2016

31.12.2015

    

Tilikauden alussa

0,5

0,6

    

Vähennykset

0,0

0,0

    

Siirrot sijoituskiinteistöistä

0,0

     

Tilikauden lopussa

0,6

0,5

    
        

Myytävissä olevat sijoitukset hierarkiatasolla 3 ovat sijoituksia noteeraamattomiin osakkeisiin ja ne arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää toimivan markkinan puuttuessa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki