Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

M €

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Sijoituskiinteistöt

  

534,3

Osakkuusyhtiöt

  

3,0

Saamiset

  

1,2

Rahavarat

  

2,6

Varat yhteensä

  

541,0

    

Rahalaitoslainat

  

460,7

Ostovelat ja muut velat

  

6,4

Velat yhteensä

  

467,1

    

Nettotasearvo

  

73,9

    

Katsauskaudella ei ollut myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki