Korolliset velat

Pitkäaikaiset

   

M €

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Korkotukilainat

297,0

507,4

223,4

Vuosimaksu- ja asuntolainat

62,9

243,7

68,3

Markkinalainat

1 320,7

953,9

964,5

Muut lainat

3,5

5,0

3,6

Yhteensä

1 684,0

1 709,9

1 259,8

    

Lyhytaikaiset

   

M €

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Korkotukilainat

52,6

58,7

75,3

Vuosimaksu- ja asuntolainat

1,6

11,2

1,7

Markkinalainat

46,3

32,3

41,6

Muut lainat

7,0

8,3

7,3

Yritystodistukset

193,2

67,9

108,8

Yhteensä

300,8

178,4

234,7

    

Korolliset velat yhteensä

1 984,8

1 888,4

1 494,6

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki