Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

   

30.9.2016

 

30.9.2015

31.12.2015

M€

Positiivinen

Negatiivinen

Netto

Netto

Netto

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

0,4

-82,8

-82,5

-42,7

-40,9

 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

-11,6

-11,6

-7,8

-7,6

       

Sähköjohdannaiset

0,2

-0,9

-0,7

-1,5

-1,2

       

Yhteensä

0,6

-95,4

-94,9

-52,0

-49,7

       

Johdannaissopimusten nimellisarvot

M€

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Korkojohdannaiset

   
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

1007,2

607,5

690,4

 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

0,0

0,0

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

166,3

38,3

38,0

Yhteensä

1173,5

645,8

728,4

     

Sähköjohdannaiset, MWh

218 123

282 330

245 494

     

Markkinalainoihin ja yritystodistuksiin kohdistuvaa korkoriskiä suojataan VVO-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti korkojohdannaisilla. Tavoiteltu suojausaste on 50–100 %. Katsauskauden lopulla suojausaste oli 71 (71) prosenttia ja korkojohdannaisten keskimaturiteetti 6,3 (7,2) vuotta.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki