Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

M €

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Kirjanpitoarvo kauden alussa

31,2

31,7

31,7

Lisäykset

0,0

0,1

0,3

Vähennykset

-0,3

0,0

0,0

Tilikauden poistot

-0,5

-0,6

-0,7

Siirto sijoituskiinteistöistä

0,7

0,0

0,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

31,1

31,3

31,2

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki