Osavuosikatsauksen liitetiedot

VVO-konserni on siirtynyt 1.1.2015 lähtien laatimaan konsernitilinpäätöksensä, mukaan lukien osavuositilinpäätöksensä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki