Keskeiset tunnusluvut

VVO-konserni

4-6/2016

4-6/2015

1-6/2016

1-6/2015

1-12/2015

Liikevaihto, M€

86,4

92,3

182,3

183,1

370,9

Nettovuokratuotto, M€

55,8

57,8

116,5

113,2

227,4

% liikevaihdosta

64,5

62,7

63,9

61,8

61,3

Tulos ennen veroja, M€

51,0

64,1

105,3

124,4

224,7

Osakekohtainen tulos, €

5,58

6,73

11,53

13,23

24,23

Osakekohtainen oma pääoma, €

  

238,10

224,44

234,85

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

  

9,8

12,1

10,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

  

7,1

8,5

7,6

Loan to Value, %

  

47,1

48,4

42,8

Omavaraisuusaste, %

  

43,6

40,9

41,1

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,0

97,4

96,9

97,4

97,6

Bruttoinvestoinnit, M€

46,2

61,8

89,9

115,0

235,0

Sijoituskiinteistöt, M€

  

3 607,8

3 865,4

3 999,2

Korollinen vieraspääoma, M€

  

1 713,4

1 887,0

1 494,6

Henkilöstö kauden lopussa

  

321

393

356

      

Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja


Liikevaihto

M€2012201320141-6/201520151-6/2016
Liikevaihto335,4346,6356,6183,1370,9182,3

Tulos ennen veroja

M€2012201320141-6/201520151-6/2016
Tulos62,575,9146,5124,4224,7105,3
 

Nettovuokratuotto (Lumo-liiketoiminta)

M€2012201320141-6/201520151-6/2016
Nettovuokratuotto96,3101,7111,859,5134,690,5

Taloudellinen vuokrausaste

%2012201320141-6/201520151-6/2016
Taloudellinen vuokrausaste98,798,598,197,497,696,9
 

Omavaraisuusaste

%2012201320141-6/201520151-6/2016
Omavaraisuusaste38,841,340,040,941,443,6

Oma pääoma

€/osake2012201320141-6/201520151-6/2016
178,60209,20213,30224,44234,85238,10
 

Arvonkehitys

M€2012201320141-6/201520151-6/2016
Käypä arvo3120,03351,13708,83865,43999,23607,8

Liiketoiminta 30.6.2016

Lumo-liiketoiminta 28 87028 870
VVO-liiketoiminta 3 8663 866
 


Bruttoinvestoinnit ja myydyt sijoituskiinteistöt

M€2012201320141-6/201520151-6/2016
Bruttoinvestoinnit74,8223,2200,5115,0235,089,9
Myydyt sijoituskiinteistöt-12,0-16,0-28,8-4,5-14,9-536,9

*Bruttoinvestointien laskentatapaa muutettu. Aikaisemmin esitetty rahavirran bruttoinvestoinnit, 31.12.2015 alkaen suoriteperusteiset investoinnit.


Liiketoiminta 30.6.2015

Lumo-liiketoiminta 19 93319 933
VVO-liiketoiminta 20 74120 741
 

 

 

 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki